Aktivister går i ett demonstrationståg utanför Sveriges riksdag.

Värdegrund

Week of Action for Social and Climate Justice

Nätverket som arbetar med "Week of action for social and climate justice" som sker i september 2023 har tillsammans skapat och följer värdegrunden nedan, både vad gäller aktioner och evenemang under veckan samt i hur vi arbetar med varandra.

Det här är en förkortad version av nätverkets gemensamma värdegrund, som togs fram tillsammans i ett tidigt skede och följs av alla grupper i nätverket.

Systemomställning

Utgångspunkten för nätverkets aktiviteter är strävan efter klimaträttvisa. Vi förstår behovet av systemomställning. Det är nödvändigt att arbeta mot alla förtryckande system som både förstärks av klimatkrisen och förvärrar den. Klimatkrisen måste behandlas som en kris, vilket innebär att ta itu med de system som har lett till den. De som bidragit minst till klimatkrisen är de som drabbas hårdast.

Motstånd och omställning

Inom nätverket förstår vi att både motstånd och omställning behövs för att bygga det framtida samhället. Att aktivt skapa omställningen innebär att ge möjlighet till jämlika sociala och ekologiska relationer, som möjliggör omsorg om varandra, omsorg om naturen och ett värdigt liv inom de planetära gränserna.

Intersektionalitet

För att bekämpa klimatkrisen krävs att vi väver samman miljökamp med antirasism, avkolonisering, antifascism, feminism, en kritisk hållning gentemot ohållbara, exploaterande ekonomiska system och andra motståndsrörelser mot förtryck. Genom att förena frågorna fördjupar vi förståelsen för varför kriserna finns, vilka som idag tjänar på dem och vad som behövs för att skapa det samhälle vi behöver.

Partipolitisk obundenhet

Nätverket är partipolitiskt obundet. Det innebär att vi inte tar ställning för något specifikt politiskt parti. Det är däremot välkommet att kritisera samtliga partier och deras politik samt ta ställning i politiska frågor.

Fördjupad förståelse

Vi låter värdegrunden i sin helhet genomsyra våra aktioner, events och kommunikation med varandra. Rättvisa och ekologi är centrala i vårt agerande inom nätverket. Vi strävar mot att lära oss mer om vad klimaträttvisa är och hur vi kan jobba med det, för att med lärandet som grund forma våra aktioner.

Mångfald och kommunikation

Vi är en mångfald av rörelser och organisationer som arbetar med en mångfald av olika metoder mot samma mål. Vi har respekt för alla demokratiska, ansvarsfulla och ickevåldsliga medel, så länge de i övrigt ryms inom ramarna för denna värdegrund.

Vi värdesätter nyfikenhet, ödmjukhet, lärande och omtanke i vårt arbete med varandra. Vi är öppna för feedback, som vi ger med omsorg. Vår mångfald är vår styrka. Vi har alla att lära av och med varandra.

Värdegrunden i sin helhet kan läsas här.